Ćwiczenia powiatowe pk. „LAS 2020”

25 września bieżącego roku o godzinie 10:00 na terenie Nadleśnictwa Henryków, zgodnie z Rozkazem nr 8 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, rozpoczęły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze dla sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzelińskiego, oraz służb współdziałających pod kryptonimem „Las 2020”. Więcej

Komunikat dotyczący zamknięcia KP PSP w Strzeliniey dla bezpośredniej obsługi interesantów

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie informuje, że od  27 sierpnia 2020 roku ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji poprzez:

 

1. EPUAP (/KPPSPStrzelin/KPPSPStrze)

2. email: kpstrzelin@kwpsp.wroc.pl

3. fax: +48 71 39 23 618

4. tel. +48 71 39 21 555

Kontakty telefoniczne:

SEKRETARIAT:   +48 47 871 84 00

WYDZIAŁ ds. OPERACYJNO-SZKOLENIOWYCH I KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH: +48 47 871 84 20

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH: +48 47 871 84 61

STANOWISKO ds. FINANSOWYCH: +48 47 871 84 60

STANOWISKO ds. KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNYCH: +48 47 871 84 07

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W STRZELINIE: +48 47 871 84 11

 

Kontakt osobisty będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

 Bitwa o wozy – druga turaPodczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

 

 

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Opracowanie i zdjęcie: MSWiA

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

 Bitwa o wozy – druga tura

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy”. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Więcej