Komunikat dotyczący zamknięcia KP PSP w Strzeliniey dla bezpośredniej obsługi interesantów

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie informuje, że od  27 sierpnia 2020 roku ogranicza bezpośrednią obsługę interesantów.

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji poprzez:

 

1. EPUAP (/KPPSPStrzelin/KPPSPStrze)

2. email: kpstrzelin@kwpsp.wroc.pl

3. fax: +48 71 39 23 618

4. tel. +48 71 39 21 555

Kontakty telefoniczne:

SEKRETARIAT:   +48 47 871 84 00

WYDZIAŁ ds. OPERACYJNO-SZKOLENIOWYCH I KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH: +48 47 871 84 20

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH: +48 47 871 84 61

STANOWISKO ds. FINANSOWYCH: +48 47 871 84 60

STANOWISKO ds. KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNYCH: +48 47 871 84 07

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W STRZELINIE: +48 47 871 84 11

 

Kontakt osobisty będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

 Bitwa o wozy – druga turaPodczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”.

 

 

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Opracowanie i zdjęcie: MSWiA

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

 Bitwa o wozy – druga tura

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy”. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Więcej

Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką

Jak bezpiecznie wypoczywać w górach, w lesie, nad morzem, jeziorem, w mieście i na wsi – przypominają Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wspólnie z ratownikami i funkcjonariuszami w szczególnej w tym roku edycji akcji „Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką”.
(Źródło: Yt prezydent.pl]

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

 

 

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących uzyskanych dotacji na zakup średnie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie.

Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Więcej