11 czerwca 2018 r. Konferencja poświęcona Ochotniczym Strażą Pożarnym

 

Udział  w Konferencji  OSP jest nie odpłatny.

Szczególnie polecam zaangażowanie Studentów i Doktorantów UWr w problematykę funkcjonowania OSP (tzw. III część konferencji).

Zgłoszenia do udziału w Konferencji  ksrg@kwpsp.wroc.pl

Plakaty spotkania  sesja I i II, sesja III

Bookmark the permalink.

Comments are closed.