Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką

Jak bezpiecznie wypoczywać w górach, w lesie, nad morzem, jeziorem, w mieście i na wsi – przypominają Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wspólnie z ratownikami i funkcjonariuszami w szczególnej w tym roku edycji akcji „Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką”.
(Źródło: Yt prezydent.pl]

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

 

 

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących uzyskanych dotacji na zakup średnie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie.

Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Więcej

Apel z okazji  Dnia Strażaka

Dnia 4 maja 2020 roku na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie odbył się uroczysty apel z okazji  Dnia Strażaka. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz obostrzenia sanitarne jego charakter był bardzo ograniczony, znacznie odbiegający od uroczystości organizowanych w latach poprzednich. W apelu udział wzięły wyłącznie osoby niezbędne dla funkcjonowania jednostki w tym dniu, tj. tylko jedna zmiana służbowa oraz część kadry kierowniczej. Więcej