Bezpieczniej w ferie

Tegoroczne ferie zimowe dla uczniów z terenu Dolnego Śląska przypadły w terminie od 28 stycznia do 10 lutego. W okresie ferii bardzo ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wypoczywającej od obowiązków szkolnych. Niezmiennie duże znaczenie odgrywa tu własna świadomość dzieci w tym zakresie.

 Państwowa  Straż Pożarna promuje bezpieczne zachowania wśród najmłodszych obywateli m.in. poprzez kampanie społeczne których celem jest zwiększenie świadomości młodego pokolenia. Jedną z takich kampanii jest ogólnopolska akcja pod nazwą „Bezpieczne Ferie”. W ramach tej kampanii strzelińscy strażacy przeprowadzili cykl spotkań w szkołach i przedszkolach naszego powiatu, podczas których informowali dzieci  o zagrożeniach z którymi mogą się one zetknąć podczas zimowego wypoczynku oraz o sposobach na uniknięcie lub zminimalizowanie skutków tych zagrożeń. Ponadto podczas spotkań prezentowano posiadane wyposażenie, w tym sprzęt służący do udzielania pierwszej pomocy, co niewątpliwie uatrakcyjniało całe przedsięwzięcie w oczach dzieci.

Niestety w trakcie ferii zimowych dochodzi czasem do interwencji związanych z ratowaniem i ewakuacją osób tonących w wyniku załamania się tafli lodu na zbiorniku wodnym. Strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP ze Strzelina w celu podnoszenia skuteczności i przygotowania do działań uczestniczyli w ćwiczeniach doskonalących z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych z akwenów pokrytych lodem. Ćwiczenia przeprowadzono w formie praktycznej na zbiorniku wodnym „Cegielnia” przy ul. Glinianej w Strzelinie. W ramach szkolenia przećwiczono techniki ratownicze, a także przypomniano zasady bezpieczeństwa pracy na zamarzniętych akwenach. Ćwiczenia realizowano przez trzy dni z uwagi na specyfikę systemu trzyzmianowego w którym na co dzień pełnią służbę strażacy jednostki.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.