Apel z okazji  Dnia Strażaka

Dnia 4 maja 2020 roku na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie odbył się uroczysty apel z okazji  Dnia Strażaka. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz obostrzenia sanitarne jego charakter był bardzo ograniczony, znacznie odbiegający od uroczystości organizowanych w latach poprzednich. W apelu udział wzięły wyłącznie osoby niezbędne dla funkcjonowania jednostki w tym dniu, tj. tylko jedna zmiana służbowa oraz część kadry kierowniczej. Więcej

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19.

Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania  Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19.

Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji  na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP.

Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej