Bohaterska postawa druhów z Kondratowic

We wtorkowe popołudnie 2 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kondratowicach odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań i listów gratulacyjnych dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kondratowicach: Mateusza Zieleniewskiego i Denisa Tomaluka.

Więcej

Celem – bezpieczne „escape roomy”

Po tragicznym wypadku w koszalińskim „escape roomie”, w wyniku którego śmierć poniosło pięć nastolatek, władze podjęły zdecydowane działania, których celem jest radykalna poprawa stanu bezpieczeństwa tego rodzaju obiektów. W ramach podjętych działań m.in. strażacy PSP przeprowadzili kontrole „escape roomów „ w wyniku których wiele z nich zamknięto. Ponadto 29 styczniu 2019 r. zmianie uległo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
Do rozporządzenia dodano § 17a, w którym sformułowano dodatkowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące obiektów budowlanych lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Istota nowych uregulowań polega na zapewnieniu uczestnikom gier i zabaw możliwości natychmiastowego opuszczenia obiektu lub też uzyskania pomocy.   

Więcej

Włączenie jednostki OSP Jegłowa do KSRG

W dniu 01 marca 2019 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowej, gm. Przeworno pow. strzeliński odbył się uroczysty apel. Apel zorganizowano z okazji włączenia, na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostki OSP w Jegłowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Więcej

Bezpieczniej w ferie

Tegoroczne ferie zimowe dla uczniów z terenu Dolnego Śląska przypadły w terminie od 28 stycznia do 10 lutego. W okresie ferii bardzo ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wypoczywającej od obowiązków szkolnych. Niezmiennie duże znaczenie odgrywa tu własna świadomość dzieci w tym zakresie.

Więcej

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin. Więcej