Ćwiczenia powiatowe pk. „LAS 2020”

25 września bieżącego roku o godzinie 10:00 na terenie Nadleśnictwa Henryków, zgodnie z Rozkazem nr 8 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, rozpoczęły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze dla sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu strzelińskiego, oraz służb współdziałających pod kryptonimem „Las 2020”.

Po przybyciu uczestników ćwiczeń w miejsce koncentracji , zastępca  dowódcy JRG oraz przedstawiciele służby operacyjnej strzelińskiej komendy PSP, przeprowadzili  przegląd sprawności sprzętu i ukompletowania przybyłych zastępów, następnie podczas krótkiej odprawy, przedstawili zagrożenia jakie niesie ewentualny pożar lasu, który wystąpiłby w planowanym miejscu ćwiczeń oraz cel ćwiczeń do osiągnięcia.  Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w trakcie ćwiczeń duży nacisk położono również na zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

Podczas ćwiczeń strażacy mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności z zakresu prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych  w terenie leśnym, jazdy pojazdami pożarniczymi w trudnym terenie, jak również koordynowania złożonych działań ratowniczo-gaśniczych ściśle współpracując w tym zakresie z przedstawicielami Nadleśnictwa Henryków . W sumie w organizowanych przez strzelińską komendę Państwowej Straży Pożarnej  ćwiczeniach   udział wzięło 8 zastępów z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu strzelińskiego  oraz służby współdziałające tj.: Policja oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Henryków. Na zakończenie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie podsumowując ćwiczenia przywitał przybyłych gości w osobach Wicestarosty Powiatu Strzelińskiego Pana Aleksandra Skorupskiego, Wójta Gminy Przeworno Pana Andrzeja Łuczaka, Wiceburmistrza Strzelina Pana Mariusz Kunysza, pracowników zarządzania kryzysowego szczebli gminnych z Borowa, Kondratowic, Strzelina, Przeworna oraz Wiązowa podkreślając kolejno, jak ważną rolę pełnią wspólne ćwiczenia. Następnie dziękując za organizację ćwiczeń st.kpt. Michał Pięta zaprosił na posiłek regeneracyjny w postaci strażackiej grochówki, którą dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Henryków, ćwiczący mogli pożywić się po ich zakończeniu.

LAS2020LAS2020

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.