Dodatkowe środki dla OSP z powiatu strzelińskiego z „Programu Mały Strażak”

W dniu 20 września bieżącego roku strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z  terenu powiatu strzelińskiego, na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie udział wzięli w spotkaniu ,którego celem było odebranie okolicznościowych czeków  dla 32 dolnośląskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dla 11 OSP z terenu powiatu strzelińskiego, w ramach „Programu naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej  i ratownictwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      pod nazwą Mały Strażak ”. Przyznane środki dla strażaków wręczali Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Pan Łukasz Kasztelowicz oraz Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pan st.bryg. Marek Kamiński, podkreślając, że zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego zdecydowanie przyczyni się do podniesienia potencjału jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz  zwiększy ich skuteczność, zarówno  podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych jak i prowadzonych prelekcji edukacyjnych z młodzieżą na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. W ramach programu  „Mały Strażak ” dofinansowanie z  terenu powiatu strzelińskiego na łączną kwotę 126 528,40 zł. otrzymały następujące jednostki:

  • z gminy Kondratowice : OSP Kondratowice, OSP Prusy
  • z gminy Przeworno: OSP Jegłowa, OSP Karnków
  • z gminy Strzelin : OSP Brożec, OSP Kuropatnik, OSP Nieszkowice OSP Nowolesie
  • z gminy Wiązów :  OSP Jutrzyna, OSP Łojowice, OSP Wiązów

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup nowego sprzętu  między innymi: motopomp pływających, motopomp szlamowych, kamer termowizyjnych, pił do cięcia stali i betonu, zapór przeciwolejowych, rozdzielaczy kulowych czy węży pożarniczych.

Podkreślić należy również , że zakup wymienianego sprzętu nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego urzędów miast i gmin powiatu strzelińskiego.

Maly_StrazakMaly_Strazak

st.kpt. Jarosław Łuczak

Bookmark the permalink.

Comments are closed.