FirefightersPlus

Informujemy, że na stronie https://www.pl.firefightersplus.eu uruchomiona została bezpłatna i ogólnodostępna platforma e-learningowa z obszaru prewencji i integracji społecznej “FirefightersPlus”.
Jest to pierwsze tego rodzaju narzędzie szkoleniowe w Polsce zrealizowane przez Państwową Straż Pożarną. Platforma jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką strażaków PSP i OSP w Polsce, Nauczycieli i uczniów z klas mundurowych, a także dla osób zajmujących się działalnością społeczną. Celem platformy jest m.in. pokazywanie co straż pożarna może zrobić dla lokalnych społeczności poza działaniami ratowniczymi, poszerzaniem wiedzy z zakresu problemów społecznych oraz roli, jaką straż pożarna może pełnić w ich rozwiązywaniu.

Zapraszamy na stronę https://www.pl.firefightersplus.eu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.