JRG Strzelin

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Strzelinie

ul. Marii Konopnickiej 3
57-100 Strzelin

Dowódca JRG Strzelin
mł. bryg. mgr inż. Sławomir Babuśka
email: s.babuska@strazstrzelin.pl
tel. 71 39 21 555 wew.11
tel. +48 47 871 84 11

p.o. Zastępca Dowódcy JRG Strzelin
st. asp. mgr Tomasz Niemiec
email: t.niemiec@strazstrzelin.pl
tel. 71 39 21 555 wew.11
tel. +48 47 871 84 11

Comments are closed.