JRG Strzelin

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Strzelinie

ul. Marii Konopnickiej 3
57-100 Strzelin

Dowódca JRG Strzelin
mł. bryg. mgr inż. Sławomir Babuśka
email: s.babuska@strazstrzelin.pl
tel. 71 39 21 555 wew.11

Zastępca Dowódcy JRG Strzelin
st. kpt. mgr inż. Jarosław Łuczak
email: j.luczak@strazstrzelin.pl
tel. 71 39 21 555 wew.11

Comments are closed.