Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelinie
mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelinie
st. kpt. mgr inż. Michał Pięta
 

Comments are closed.