Wydziały

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych i Kontrolno-Rozpoznawczych

Zastępca Naczelnika Wydziału
ds. Operacyjno-Szkoleniowych i Kontrolno-Rozpoznawczych

mł. kpt. inż. Marek Dobrowolski
tel. 71 39 21 555 wew. 20
tel. +48 47 871 84 20
email: m.dobrowolski@strazstrzelin.pl

starszy specjalista mł. kpt. mgr inż. Paweł Dawidowicz
tel. 71 39 21 555 wew. 05
tel. +48 47 871 84 05
email: p.dawidowicz@strazstrzelin.pl

Samodzielne stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych
str. mgr Anna Świrska
tel. 71 39 21 555 wew. 00
tel. +48 47 871 84 00
email: a.swirska@strazstrzelin.pl

Stanowisko ds. Finansowych
główny księgowy st. str. mgr Marta Dawidowicz
tel. 71 39 21 555 wew. 60
tel. +48 47 871 84 60
email: m.dawidowicz@strazstrzelin.pl

Stanowisko ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych
starszy specjalista asp. mgr Jarosław Dobrowolski
tel. 71 39 21 555 wew. 07
tel. +48 47 871 84 07
email: j.dobrowolski@strazstrzelin.pl

Comments are closed.