Wydziały

Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych, Kontrolno-Rozpoznawczych i BHP

Zastępca Naczelnika Wydziału  ds. Operacyjno-Szkoleniowych,
Kontrolno-Rozpoznawczych i BHP

asp. inż. Marek Dobrowolski
tel. 71 39 21 555 wew. 20
email: m.dobrowolski@strazstrzelin.pl

młodszy specjalista mł. asp. mgr inż. Paweł Dawidowicz
tel. 71 39 21 555 wew. 05
email: p.dawidowicz@strazstrzelin.pl

Samodzielne stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych

tel. 71 39 21 555 wew. 00
email: kardy@strazstrzelin.pl

Stanowisko ds. Finansowych
główny księgowy str. Marta Dawidowicz
tel. 71 39 21 555 wew. 60
email: m.dawidowicz@strazstrzelin.pl

Stanowisko ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych
młodszy specjalista asp. mgr Jarosław Dobrowolski
tel. 71 39 21 555 wew. 07
email: j.dobrowolski@strazstrzelin.pl

Comments are closed.