Zasady organizacji szkoleń członków OSP

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie przypomina, iż druhowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych muszą spełniać wymagania wynikające z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

     Zapisy cytowanej powyżej ustawy jednoznacznie mówią, że bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.

 

 

Ogłoszenia dotyczące szkoleń dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Szkolenie dowódców OSP

Szkolenie naczelników OSP

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Szkolenie komendantów gminnych Związku OSP RP

Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.(2015)

System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.(2006)

 

Comments are closed.