Szkolenie komendantów gminnych Związku OSP RP

Program szkolenia komendantów gminnych Związku OSP RP

Warunki przyjęcia na szkolenia:

Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
  • wiek – ukończone 25 lat i nie przekroczone 65 lat;
  • obowiązkowa przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej z członkostwem czynnym;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia Dowódców OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia Naczelników OSP lub spełnienie równorzędnych wymagań.

Comments are closed.