Szkolenie naczelników OSP

Program szkolenia naczelników OSP

Warunki przyjęcia na szkolenia:

Szkolenie naczelników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie naczelników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
  • wiek – nie przekroczone 65 lat;
  • potwierdzenie ukończenia szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie
    z programem szkolenia z 2006 roku.

Comments are closed.