Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

Warunki przyjęcia na szkolenia:


Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:

  • ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
  • skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

 

Comments are closed.