Bohaterska postawa druhów z Kondratowic

We wtorkowe popołudnie 2 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kondratowicach odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań i listów gratulacyjnych dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kondratowicach: Mateusza Zieleniewskiego i Denisa Tomaluka.

Więcej

Celem – bezpieczne „escape roomy”

Po tragicznym wypadku w koszalińskim „escape roomie”, w wyniku którego śmierć poniosło pięć nastolatek, władze podjęły zdecydowane działania, których celem jest radykalna poprawa stanu bezpieczeństwa tego rodzaju obiektów. W ramach podjętych działań m.in. strażacy PSP przeprowadzili kontrole „escape roomów „ w wyniku których wiele z nich zamknięto. Ponadto 29 styczniu 2019 r. zmianie uległo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. poz. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
Do rozporządzenia dodano § 17a, w którym sformułowano dodatkowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące obiektów budowlanych lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Istota nowych uregulowań polega na zapewnieniu uczestnikom gier i zabaw możliwości natychmiastowego opuszczenia obiektu lub też uzyskania pomocy.   

Więcej

Włączenie jednostki OSP Jegłowa do KSRG

W dniu 01 marca 2019 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowej, gm. Przeworno pow. strzeliński odbył się uroczysty apel. Apel zorganizowano z okazji włączenia, na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostki OSP w Jegłowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Więcej