Włączenie jednostki OSP Jegłowa do KSRG

W dniu 01 marca 2019 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowej, gm. Przeworno pow. strzeliński odbył się uroczysty apel. Apel zorganizowano z okazji włączenia, na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jednostki OSP w Jegłowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Uroczysty akt włączenia jednostki do systemu wręczył na ręce Prezesa OSP w Jegłowej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie mł. bryg Krzysztof Dobrowolski. Komendant składając gratulacje z tej okazji nadmienił, że OSP w Jegłowej jest 8 jednostką OSP z terenu powiatu strzelińskiego włączoną do KSRG. Gratulacje strażakom-ochotnikom z okazji włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego złożyli również Wójt Gminy Przeworno – Pan Andrzej Łuczak oraz Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Przewornie – dh Kazimierz Kaliński, którzy zgodnie podkreślili, że uczestnictwo w KSRG to  duży zaszczyt, ale również nowe  obowiązki.

Podsumowania uroczystości dokonał Prezes OSP w Jegłowej dh Robert Deja,
który w imieniu druhów OSP Jegłowa podziękował za okazane im zaufanie oraz zapewnił o gotowości do wykonywania zadań związanych z włączeniem do KSRG.

W uroczystości udział wzięli:

  • mł. bryg. Krzysztof Dobrowolski – Komendant Powiatowy PSP w Strzelinie,
  • kpt. Michał Pięta – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Strzelinie,
  • Andrzej Łuczak – Wójt Gminy Przeworno,
  • Przedstawiciele Urzędu Gminy w Przewornie,
  • Przedstawiciele Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Przewornie,
  • Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy,
  • Przedstawiciele lokalnej prasy.
Jeglowa KSRGJeglowa KSRG

Opracowanie: kpt. M.Pięta, zdjęcia: „Słowo Regionu”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.